ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.
Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami sytuacja wygląda daleko od optymistycznych zapowiedzi. Spośród ponad 150 000 złożonych wniosków decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia otrzymało
W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

27 marca 2024

Do 22 marca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 4541 wniosków o świadczenie wspierające. 

ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

 

Co jest powodem tak dużej skali popełnianych błędów formalnych?
 

Powodem  jest brak decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym w sytuacji, gdy dla osoby z niepełnosprawnością nie została wydana przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego ZUS pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Problem tak powszechnie popełnionego błędu, rzuca światło na szersze wyzwania systemowe, z którymi boryka się sektor wsparcia społecznego w Polsce. Aby wniosek o świadczenie wspierające mógł być rozpatrzony przez ZUS, niezbędna jest ocena i decyzja wojewódzkiego zespołu. Proces ten wymaga nie tylko złożenia odrębnego wniosku, ale również przeprowadzenia szczegółowej oceny stanu zdrowia wnioskodawcy, co jest  bardzo dużym wyzwaniem, a często też wręcz przeszkodą,  dla osób już borykających się z różnymi formami niepełnosprawności. 


W takich sytuacjach wsparcie doświadczonego pełnomocnika może być kluczowe, umożliwiając uniknięcie błędów proceduralnych i zapewniając, że wnioski zostaną przygotowane i przedstawione w sposób optymalny. Ułatwi to cały proces, zapewniając tym samym skuteczne wsparcie dla osób,  które tego typu wsparcia  potrzebują.

 

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, zależy od liczby punktów oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. I tak:

  • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.

  • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.

  • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

 

Ile wynosi świadczenie wspierające?
 

  • 70-74 pkt potrzeby wsparcia - 712,38 zł (40% renty socjalnej)

  • 75-59 pkt potrzeby wsparcia - 1068,57 zł (60% renty socjalnej)

  • 80-84 pkt potrzeby wsparcia - 1424,76 zł (80% renty socjalnej)

  • 85-89 pkt potrzeby wsparcia - 2137,15 zł (120% renty socjalnej)

  • 90-94 pkt potrzeby wsparcia - 3205,72 zł (180% renty socjalnej)

  • 95-100 pkt potrzeby wsparcia - 3918,11 zł (220% renty socjalnej)