Kancelaria LexAgo
ul. Jesionowa 50 lok. 1

50-504 Wrocław

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Oto co zrobimy dla Ciebie...

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.

- Przeprowadzimy  proces uzyskania dostępu do  profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym ZUS.
- Przygotujemy w systemie teleinformatycznym ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Złożymy online wszystkie wymagane dokumenty.
- Zgłosimy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osobę sprawującą opiekę.
- Przygotujemy odwołanie od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do świadczenia wspierającego. 

Przeprowadzimy postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej prawo do świadczenia wspierającego. Postępowanie to jest prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

- Uzyskamy dokumentację medyczną z wszystkich placówek medycznych, która może być pomocna w toku całego postępowania.
- Przygotujemy wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
- Przygotujemy kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
- Zweryfikujemy sporządzony przez komisję formularz oceny ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
- Przygotujemy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub  odwołanie od orzeczenia i decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Odwołanie będzie rozpatrywał sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeprowadzimy postępowanie przed Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie urzędnicy  przyznają punkty i oceniają poziom potrzeby wsparcia.

Z pewnością wiesz, że proces uzyskiwania finansowego wsparcia może być skomplikowany i stresujący. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga wielu formalności, dokumentów i procedur. Możesz próbować samodzielnie przebrnąć przez tę biurokratyczną dżunglę, ale czy nie lepiej skorzystać z pomocy i wsparcia profesjonalnej firmy?

Aktualności o świadczeniu wspierającym

TWOJE IMIĘ
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
Wielokrotny wybór

Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zamawiam bezpłatną analizę >
Zamawiam bezpłatną analizę >
Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami było krokiem milowym w poprawie ich sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się
W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.
Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami sytuacja wygląda daleko od optymistycznych zapowiedzi. Spośród ponad 150 000 złożonych wniosków decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia otrzymało
W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie

Skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy!

Nawet 3919 zł miesięcznie 
dla osoby z niepełnosprawnością.

Uzyskaj świadczenie wspierające.

Celem świadczenia wspierającego jest pomoc finansowa dla osób z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. To urzędnicy będą decydować, kto na taką pomoc zasługuje i jaką kwotę przyznać.