Informację o dokładnej procedurze odwoławczej oraz niezbędnych elementach odwołania zamieścimy w późniejszym terminie. 

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.