Wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami było krokiem milowym w poprawie ich sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się
W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

21 grudnia 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Po 5 miesiącach pracy MRiPS ogłosiło ostatni element umożliwiający start procedury starania się o przyznanie prawa do świadczenia wspierającego.

W dniu 20 grudnia 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

 

Rozporządzenie zawierające wzór  wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  (PPW) oraz wzór kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (PPW-K) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

 

Potwierdziło się, że pierwszy krok, który osoba starająca się o to świadczenie musi wykonać, to wypełnić 16 stron formularzy i w większości przemyślanego opracowania  w formie opisowej odpowiedzi na zadane pytania.

 

Kolejne etapy, to ewentualne uzupełnienie dokumentów na wezwanie organu, uzgodnienie miejsca i terminu komisji, udział w komisji, wystąpienie udostępnienie o udostępnienie formularza określającego  poziom potrzeby wsparcia, weryfikacja prawidłowości ustaleń opisanych w formularzu oraz obliczeń punktacji, procedura odwoławcza, a następnie… rozpoczęcie  postępowania przed kolejnym organem, a mianowicie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zrozumiałe jest, że powyższy proces może wydawać się skomplikowany i czasochłonny. Wszystko wskazuje, że tak też będzie. Jednak nie musisz przechodzić przez to sam. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy pełnomocnika, który przeprowadzi Cię przez cały proces, a to  zwiększy  szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Doświadczenie w interakcji z urzędami,  może być kluczowe w przypadku ewentualnych wątpliwości czy komplikacji.

 

Rozporządzenie wraz ze wzorami druków PPW i PPW-K