W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie
W obliczu rosnącego zainteresowania świadczeniem wspierającymi i nieprzerwanego napływu telefonów, które znacząco obciążały nasze linie telefoniczne, zdecydowaliśmy się na czasowe niepublikowanie numeru telefonu oraz adresu e-mail naszego biura. Zamiast kontaktu
Świadczenie wspierające to kluczowa pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji. Niestety, proces uzyskania tego wsparcia może być skomplikowany, co potwierdza sytuacja

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

29 grudnia 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Średnio tylko 20 osób w gminie otrzyma świadczenie wspierające w 2024 r. Tak zakładają urzędnicy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W świetle obowiązującej już ustawy o świadczeniu wspierającym, w 2024 roku przewiduje się, że średnio tylko 20 osób w każdej z 2477 gmin w Polsce otrzyma to ważne wsparcie. Prognoza ta, przedstawiona przez urzędników z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opiera się na danych zawartych w uzasadnieniu projektu do już obowiązującej ustawy.


Zgodnie z tym uzasadnieniem, w pierwszym roku obowiązywania ustawy, świadczenie wspierające ma dotrzeć do około 50 tysięcy osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia. Ta liczba, choć wydaje się znacząca, kiedy rozłoży się ją na liczbę gmin w Polsce, daje średnio tylko 20 beneficjentów na gminę. Jest to dość skromny odsetek, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę osób niepełnosprawnych w kraju. W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln, czyli średnio ponad 1200 osób w każdej gminie.


Ponieważ liczba beneficjentów świadczenia jest ograniczona, tym bardziej istotne staje się dokładne i skrupulatne przygotowanie do procedury uzyskania tego wsparcia, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pomocy.

 

Warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który pomoże w prawidłowym wypełnieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu przez złożony proces aplikacyjny. Fachowa pomoc może okazać się nieoceniona w nawigacji przez biurokratyczne procedury i zapewnieniu, że wnioski zostaną poprawnie złożone i rozpatrzone.


Eksperci podkreślają, że efektywność i zasięg świadczenia wspierającego będą kluczowe dla oceny skuteczności tej ustawy. Istotne jest, aby rząd utrzymywał ciągły dialog z osobami niepełnosprawnymi oraz ich reprezentantami, aby ustawodawstwo było jak najlepiej dostosowane do rzeczywistych potrzeb tej społeczności.


Podsumowując, nowa ustawa o świadczeniu wspierającym stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym z najwyższym poziomem potrzeb wsparcia. Jednakże ograniczona liczba beneficjentów i złożoność procesu aplikacyjnego wymaga dokładnego przygotowania. W tym procesie warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.