Wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami było krokiem milowym w poprawie ich sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się
W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

06 stycznia 2024

ZUS poinformował, że w pierwszych dniach obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym, otrzymał 150 wniosków o świadczenie wspierające. Wszystkie zostały odrzucone!

Świadczenie wspierające to kluczowa pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji. Niestety, proces uzyskania tego wsparcia może być skomplikowany, co potwierdza sytuacja z ostatnich dni, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odrzucił wszystkie wnioski o świadczenie wspierające.


Skomplikowane procedury.

 

Tak wysoka liczba odrzuconych aplikacji rzuca światło na złożoność obowiązujących procedur. Aby zwiększyć szanse na otrzymanie świadczenia, kluczowe jest dokładne zrozumienie wymagań, terminów i dokumentacji. Każdy błąd, nieścisłość czy opóźnienie może skutkować odrzuceniem wniosku lub, w najlepszym przypadku, przyznaniem mniejszej kwoty wsparcia. Dlatego precyzja i uwaga na detale są niezbędne.


Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Następnie, po otrzymaniu decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, można rozpocząć procedurę wnioskowania o świadczenie wspierające w ZUS. Równie ważne jest dokładne wypełnienie wniosku elektronicznego, gdyż błędy będą skutkować jego odrzuceniem.


Warto także pamiętać, że ministerstwo założyło, iż w 2024 roku świadczenie wspierające będzie przyznawane ograniczonej liczbie osób, dlatego spełnienie wymogów formalnych i wykazanie wysokiego poziomu potrzeb wsparcia jest kluczowe.


Możesz liczyć na profesjonalne wsparcie.


Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o świadczenie wspierające, nie ryzykuj samodzielnego poruszania się po skomplikowanym labiryncie biurokracji. 


Pomożemy Ci w dokładnym wypełnieniu wniosku, przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz opracowaniu właściwej argumentacji. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia.