W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie
W obliczu rosnącego zainteresowania świadczeniem wspierającymi i nieprzerwanego napływu telefonów, które znacząco obciążały nasze linie telefoniczne, zdecydowaliśmy się na czasowe niepublikowanie numeru telefonu oraz adresu e-mail naszego biura. Zamiast kontaktu
Świadczenie wspierające to kluczowa pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji. Niestety, proces uzyskania tego wsparcia może być skomplikowany, co potwierdza sytuacja

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

07 września 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Rzecznik Praw Obywatelskich traci cierpliwość z powodu braku postępów w pracach nad projektem rozporządzenia precyzującym skalę poziomu potrzeby wsparcia.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, w dniu 6 września wystąpił do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg w sprawie świadczenia wspierającego.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje zaniepokojenie brakiem jasności dotyczącej zasad udzielania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Pojawiają się informacje o przedłużających się pracach nad projektem rozporządzenia regulującego szczegółowe kwestie związane z ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością.

 

Rzecznik prosi o poinformowanie o aktualnym etapie prac nad realizacją upoważnienia ustawowego określonego w art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także kierunku projektowanych rozwiązań. Ponadto Rzecznik pyta, czy w harmonogramie prac legislacyjnych uwzględniono aktywny udział osób z różnymi niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz osób lub organizacji społecznych oraz, czy zapewniono odpowiedni czas na konsultacje społeczne.

 

W kontekście powyższych informacji można stwierdzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża rosnącą frustrację z powodu braku postępów w pracach nad projektem rozporządzenia. Wydaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich traci cierpliwość i domaga się większej przejrzystości oraz zaangażowania w proces legislacyjny.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich znajdziesz tutaj.