Wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami było krokiem milowym w poprawie ich sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się
W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

07 września 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Rzecznik Praw Obywatelskich traci cierpliwość z powodu braku postępów w pracach nad projektem rozporządzenia precyzującym skalę poziomu potrzeby wsparcia.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, w dniu 6 września wystąpił do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg w sprawie świadczenia wspierającego.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje zaniepokojenie brakiem jasności dotyczącej zasad udzielania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Pojawiają się informacje o przedłużających się pracach nad projektem rozporządzenia regulującego szczegółowe kwestie związane z ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością.

 

Rzecznik prosi o poinformowanie o aktualnym etapie prac nad realizacją upoważnienia ustawowego określonego w art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także kierunku projektowanych rozwiązań. Ponadto Rzecznik pyta, czy w harmonogramie prac legislacyjnych uwzględniono aktywny udział osób z różnymi niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz osób lub organizacji społecznych oraz, czy zapewniono odpowiedni czas na konsultacje społeczne.

 

W kontekście powyższych informacji można stwierdzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża rosnącą frustrację z powodu braku postępów w pracach nad projektem rozporządzenia. Wydaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich traci cierpliwość i domaga się większej przejrzystości oraz zaangażowania w proces legislacyjny.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich znajdziesz tutaj.