W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie
W obliczu rosnącego zainteresowania świadczeniem wspierającymi i nieprzerwanego napływu telefonów, które znacząco obciążały nasze linie telefoniczne, zdecydowaliśmy się na czasowe niepublikowanie numeru telefonu oraz adresu e-mail naszego biura. Zamiast kontaktu
Świadczenie wspierające to kluczowa pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji. Niestety, proces uzyskania tego wsparcia może być skomplikowany, co potwierdza sytuacja

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

12 grudnia 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Rozpoczęcie procedury uzyskania świadczenia wspierającego wymaga wypełnienia 16 stron formularzy. A to dopiero początek biurokracji.

W dniu 11 grudnia 2023 r.  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.  Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień.

 

Wniosek, który musi złożyć osoba niepełnosprawna, aby uzyskać decyzję określającą to, jakiego poziomu wsparcia wymaga, wymaga wypełniania pięć stron formularza.

 

Wzór kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,  liczy aż  jedenaście stron i wymaga skrupulatnego opisywania czynności związanych z funkcjonowaniem wnioskodawcy. 
 

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem zawiera wewnętrzną sprzeczność.  Wnioskodawca  powinien bowiem szczegółowo uzasadnić w tym kwestionariuszy, jeśli z powodów zdrowotnych nie może uzupełnić  tego kwestionariusza samooceny.

 

Przyczyna niemożności sporządzenia kwestionariusza samooceny może dotyczyć osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zrozumieć treści w nim zamieszczonych lub udzielić samodzielnie odpowiedzi. Dotyczy to, w szczególności, osób z:

  • zaburzeniami świadomości (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym),
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu,
  • zaburzeniami neuropoznawczymi,
  • zaburzeniami należącymi do spektrum schizofrenii lub innymi zaburzeniami psychotycznymi.  

 

Jeżeli osoba starająca się o świadczenie wspierające może wypełnić ten kwestionariusz, to musi w nim podać ogólne informacje o tym, jak ocenia swoje funkcjonowanie, czy korzysta z jakichś technologii wspomagających, oraz wymienić główne dolegliwości utrudniające codzienne życie.

 

Następne rubryki kwestionariusza są bardziej szczegółowe, osoba niepełnosprawna musi bowiem ocenić swoją zdolność wykonywania konkretnych czynności. Wśród nich są: stanie, siadanie, chodzenie, podnoszenie i chwytanie przedmiotów, ubieranie się, korzystanie z toalety, jedzenie i picie, porozumiewanie się, nawiązywanie kontaktów, odbiór bodźców wzrokowych i słuchowych. Dla każdej z tych czynności do wyboru są trzy lub cztery opcje, które wymagają opisowego rozwinięcia.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem