Obowiązujące od 29 listopada br. rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. poz. 2581). Wprowadza ono specjalną procedurę oceny
Projekt ustawy zakłada, że do korzystania z usług asystencji osobistej będą uprawnione osoby, które spełniają określone ustawowe warunki związane z wiekiem oraz ustaloną potrzebą wsparcia określoną na poziomie od 70
W dniu 31 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Projekt ten ma na celu

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

17 czerwca 2023
Świadczenie wspierające dla  osób niepełnosprawnych. Odwołanie od punktów poziomu wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ustawy.

Rząd wprowadza nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, które zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe na poziomie nawet 200 proc. renty socjalnej. Nowe świadczenie wprowadza harmonogram, który umożliwia stopniowe objęcie różnych grup osób z niepełnosprawnościami.

 

Harmonogram wprowadzenia świadczenia:

  • I etap — od 1 stycznia 2024 r.: W pierwszym etapie świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Osoby te otrzymają aż 200 proc. renty socjalnej, co stanowi znaczące zwiększenie w porównaniu do dotychczasowych świadczeń.

  • II etap — od 1 stycznia 2025 r.: W drugim etapie świadczenie wspierające zostanie rozszerzone na osoby ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Wysokość tego świadczenia wyniesie 100 proc. renty socjalnej, zapewniając dalsze wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  • III etap — od 1 stycznia 2026 r.: Ostatnim etapem wprowadzenia świadczenia będzie objęcie nim osób z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia. W tym etapie świadczenie wyniesie 50 proc. renty socjalnej, nadal dostarczając pomoc finansową osobom z niepełnosprawnościami.

 

W 2023 roku renta socjalna przysługuje w kwocie 1586,44 zł brutto. Świadczenie będzie wolne od podatku, a zatem kwota świadczenia wspierającego miała pierwotnie wynosić od 635 zł do 3495 zł. Ta druga kwota jest nieco wyższa niż aktualnie obowiązująca kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
 

23 maja 2023 r. Komisja polityki społecznej i rodziny zaprezentowała drugi projekt ustawy, już po poprawkach. Zmianie uległy głównie poziomy potrzeby wsparcia – tych będzie 6 zamiast wcześniejszych 3.
 

  • 70–74 punktów potrzeby wsparcia – 635 zł (40% renty socjalnej)

  • 75–79 punktów potrzeby wsparcia – 953 zł (60% renty socjalnej)

  • 80–84 punktów potrzeby wsparcia – 1271 zł (80% renty socjalnej)

  • 85–89 punktów potrzeby wsparcia – 1906 zł (120% renty socjalnej)

  • 90–94 punktów potrzeby wsparcia – 2859 zł (180% renty socjalnej)

  • 95+ punktów potrzeby wsparcia – 3495 zł (220% renty socjalnej)

 

Powyższa informacja jest aktualna na 17 czerwca 2023 r. Niewykluczone, że w końcowej wersji ustawy powyższe kwoty zostaną zmienione.

 

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym znajdziesz TUTAJ