Obowiązujące od 29 listopada br. rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. poz. 2581). Wprowadza ono specjalną procedurę oceny
Projekt ustawy zakłada, że do korzystania z usług asystencji osobistej będą uprawnione osoby, które spełniają określone ustawowe warunki związane z wiekiem oraz ustaloną potrzebą wsparcia określoną na poziomie od 70
W dniu 31 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Projekt ten ma na celu

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

19 czerwca 2023
Odwołanie od decyzji poziomu potrzeb wsparcia. Świadczenie wspierające

Zaproponowany system oceny poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest pełen kontrowersji.

Kontrowersje w nowym systemie oceny poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych — opinie i analizy stowarzyszeń i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Przyjrzyjmy się podsumowaniu argumentów  i obaw ekspertów.

 

 1. Przy ocenie poziomu potrzeby wsparcia niezbędne jest oprócz dobrze skonstruowanego formularza uwzględnienie diagnozy i dokumentacji medycznej, a także opinii lekarza prowadzącego i lekarzy specjalistów.
   
 2. Aktualnie proponowany formularz oceny potrzeb wsparcia nie spełnia wymagań dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oprócz ruchowej. Formularze oceny potrzeby wsparcia muszą być dostosowane do specyfiki i potrzeb różnych rodzajów niepełnosprawności. Konieczne jest stworzenie różnych formularzy odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności, uwzględniających polskie uwarunkowania. Powinna również istnieć możliwość uwzględnienia uwag, takich jak konkretnych problemów w codziennym funkcjonowaniu, które nie są uwzględnione w skali (np. odmawianie jedzenia lub zapominanie o nim przez osobę, lęk przed opuszczeniem domu itp.), za które również przyznawane są punkty.
   
 3. Formularz oceny potrzeby wsparcia, jest skonstruowany jest w sposób, który może prowadzić do nadużyć i subiektywnych ocen. Wyklucza również całe grupy osób z  niepełnosprawnościami, takie jak osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i chorobami rzadkimi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które są w stanie samodzielnie przemieścić się do łazienki, nie uzyskają minimalnych 70 punktów w obecnie proponowanej skali BVD, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia.
   
 4. Istnieje także ryzyko nadużyć związanych z brakiem istotnych informacji, nieostrością kryteriów lub uogólnieniem sytuacji danej osoby w zakresie funkcjonowania.
   
 5. Ocena osoby nie może być dokonana w ciągu kilkunastu minut przez jedną komisję. Wymaga to narzędzi formalnych, takich jak formularz oceny, ale przede wszystkim dłuższego kontaktu z ocenianą osobą, znajomości jej codziennego życia, lokalnych, rodzinnych i społecznych uwarunkowań, a także wiarygodnych danych i informacji. Informacje te mogą pochodzić z obserwacji, wywiadów z bliskimi lub osobami świadczącymi wsparcie.

 

Przykładowe ogłoszenie kontrowersji związanych z proponowaną oceną poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ